DELBETALNING

Betala i din egen takt

Vill du delbetala din faktura?

Vi erbjuder möjlighet till delbetalning av DIBS Faktura i samarbete med arvato Finance AB. För att aktivera delbetalning loggar du in via arvatos sida och godkänner de villkor som finns där.

På bilden intill ser du var på fakturan du hittar rutan som heter, ”Betala i din egen takt”.  Där kan du se det lägsta beloppet som kan delbetalas vid första tillfället. I samma ruta hittar du också dina inloggningsuppgifter till arvatos ”mina sidor”.

Klicka här för att börja delbetala:

Jag vill delbetala

 

För att delbetalning ska var möjlig krävs det att fakturans belopp är 200 kr eller högre

Villkor delbetalning

Vill du delbetala din faktura?

I samarbete med arvato Finance AB erbjuder vi möjligheten att dela upp din betalning.

När du handlar för mer än 200 kr får du en faktura där erbjudandet om delbetalning framgår. För att starta delbetalningskontot, loggar du in på www.fakturainfo.se och betalar in det lägsta beloppet att betala. Detta framgår också av fakturan.

  • Du väljer själv om du vill betala lägsta belopp eller ett högre belopp.
  • Du kan när som helst utan extra kostnad välja att avsluta din delbetalning genom att betala in hela resterande beloppet.

Vem kan ansöka om att få delbetala?

Du måste ha fyllt 18 år för att få starta delbetalning. arvato Finance AB genomför sedvanlig kreditkontroll. Du måste ha ett svenskt personnummer och en folkbokföringsadress som inte är en postbox.

Hur mycket kostar det?

Kostnaderna utgörs av en uppläggningskostnad om 95 kr och en månatlig aviseringskostnad om 25 kr. Uppläggningskostnaden är en engångskostnad som du betalar när du aktiverat ditt konto. Du behöver aldrig betala mer än en uppläggningskostnad per butik, under förutsättning att avtalet inte sagts upp. Räntan är för närvarande 19,5 % och kapitaliseras varje månad.

Om du till exempel handlar för 5 000 kr och delar upp betalningen på 12 månader kommer din effektiva årsränta att uppgå till 39,33 %. Den samlade kreditkostnaden uppgår till 936 kr och totala belopp att betala blir i detta exempel  5 936 kr.

Betalningsfri månad

Du har, för det fall betalningsvillkoren följs, rätt till två betalningsfria månader per tolvmånadersperiod. För att nyttja betalningsfri månad måste du kontakta arvato Finance’s kundtjänst på tel 0340-59 61 09 senast två veckor innan din betalning skall vara arvato Finance tillhanda.

Utebliven betalning

För det fall du inte betalar i tid debiteras du en förseningsavgift om 80 kr och därefter en påminnelseavgift om f.n. 60 kr per skriftlig påminnelse. Du debiteras dessutom en dröjsmålsränta om 19,5% Vid väsentligt dröjsmål är hela kreditbeloppet förfallet till omedelbar betalning. Kreditbeloppet består av kvarstående skuld inklusive ränta, påförda kostnader och avgifter. Av konsumentkreditlagen framgår vad som är ”väsentligt dröjsmål”.

När kan jag avsluta delbetalningen/kontot?

Du kan när som helst avsluta kontot eller delbetalningen genom att kontakta arvato Finance AB och säga upp kontoavtalet. Om det kvarstår någon skuld när du säger upp avtalet ska hela skulden betalas inom en månad. Fram till dess skulden är betald gäller villkoren i detta avtal.

Har du frågor eller behöver hjälp?
DIBS Payment Services AB (Publ)
Kungsgatan 32
111 35 Stockholm
Besöksadress: Kungsbroplan 2

Telefon: 08-527 525 25
DIBS Payment Services Göteborg
Kyrkogatan 25, vån 3
411 15 Göteborg
Telefon: 08-527 525 25